TSH

Wat is TSH?

TSH staat voor thyroid stimulating hormoon. TSH wordt gemaakt in de hypofyse, een kleine klier in de hersenen. Thyroid betekent schildklier, TSH is dus een hormoon uit de hersenen dat de schildklier stimuleert.

Doel van de test

Deze test wordt gebruikt om hyper- of hypothyreoïdie aan te tonen of uit te sluiten. Daarnaast wordt TSH soms bepaald om het effect van therapie bij een schildklieraandoening te meten.

Interpretatie

De schildklier wordt ook wel de thermostaat van het lichaam genoemd. Wanneer deze namelijk te veel wordt gestimuleerd (hyperthyreoïdie), voelt men zich opgejaagd. Je kunt hartkloppingen krijgen, valt af en bent vaak onrustig. Indien de thermostaat laag staat (hypothyreoïdie) voelt men zich futloos en neemt het gewicht juist toe. Bij de ziekte van Graves en de ziekte van Hashimoto, beide auto-immuunziekten, wordt de schildklier niet door TSH maar door eigengemaakte antistoffen (anti-TPO, anti-Tg) gestimuleerd. Dit leidt ook tot een hyperthyreoïdie. De oorzaak van een hyper- of hypothyreoïdie kan niet enkel met de TSH-bepaling worden achterhaald. Vrijwel altijd worden andere testen aangevraagd, zoals vrij T3, T3, vrij T4 en T4. Dit zijn hormonen die de schildklier zelf aanmaakt en die weer terugkoppelen naar de hypofyse, de plek waar TSH wordt gemaakt.

TSH wordt vaak bepaald bij klachten die kunnen passen bij een hyper- of hypothyreoïdie, een te snel of langzaam werkende schildklier. Soms kunnen deze klachten heel subtiel zijn en wordt de aandoening pas laat ontdekt.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

OnderzoekWaardeEenheid
TSH0,4 – 4,0mU/l

Vrouwen

OnderzoekWaardeEenheid
TSH0,4 – 4,0mU/l

Kinderen

OnderzoekWaardeEenheid
TSH0,4 – 4,0mU/l

Zwangeren

OnderzoekWaardeEenheid
TSH0,4 – 4,0mU/l

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen

Referenties

Referentie

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment