CD4

Wat is CD4?

CD4 is een glycoproteïne dat zich op het oppervlak van immuuncellen zoals T-helpercellen, monocyten, macrofagen en dendritische cellen bevind. Het werd voor het eerst ontdekt in de jaren zeventig en stond oorspronkelijk bekend als leu-3, maar wordt vanaf 1984 CD4 genoemd. Het is een co-receptor die de T-celreceptor (TCR) helpt om cellen van het immuunsysteem te binden aan antigeenpresenterende cellen. Het CD4 versterkt het signaal dat wordt opgewekt door de TCR.

Doel van de test

Bij een stoornis van het immuunsysteem en bij HIV infectie wordt het CD4 getal gemeten. Het wordt gebruikt om te beslissen wanneer gestart moet worden met de behandeling van HIV.

Interpretatie

HIV infectie leidt tot een geleidelijke verlaging van het aantal CD4 positieve T-cellen. Het CD4-getal is niet gelijk aan een HIV test, het kan alleen worden gebruikt om de status van het immuunsysteem te meten. CD4 komt ook tot expressie in lymfomen, tumoren afgeleid van T-helpercellen. Het is daarom mogelijk om CD4 testen te gebruiken op weefsel om vormen van T-cel lymfoom en verwante maligne aandoeningen te identificeren. Het antigeen wordt ook in verband gebracht met een aantal auto-immuunziekten zoals vitiligo en type I diabetes mellitus. Bij mensen zonder hiv kan de CD4-waarde variëren van 450 tot 1.600.

Zou kunnen passen bij versterkte groei van wittebloedcellen bijvoorbeeld in een lymfoom. Dan is het echter vooral lokaal verhoogd, in het bloed heeft een verhoogd CD4 getal weinig betekenis.

Een laag CD4 getal wijst op een niet goed functionerend immuunsysteem. Er zijn extra maatregelen nodig om de patient te beschermen voor infecties. Als de CD4-waarde tot onder de 350 is gezakt is behandeling echt nodig om bijvoorbeeld hiv-gerelateerde ziekte te voorkomen. Bij een CD-4 waarde van onder de 200 spreekt men van acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

OnderzoekWaardeEenheid
CD4> 450cellen/mm3

Vrouwen

OnderzoekWaardeEenheid
CD4> 450cellen/mm3

Kinderen

OnderzoekWaardeEenheid
CD4> 450cellen/mm3

Zwangeren

OnderzoekWaardeEenheid
CD4> 450cellen/mm3

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen

Referenties

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment