ACE

Wat is angiotensine convertering enzyme?

ACE staat voor angiotensine converting enzyme, een enzym dat de bloeddruk reguleert. Het enzyme wordt in de endotheelcellen van longcapillairen en de nieren geproduceerd. Het verzorgt de omzetting van angiotensine I in angiotensine II. Het gevormde angiotensine II leidt tot vasoconstrictie en aldosteron productie in de bijnierschors. Ook kan ACE bij bradykinine, dat vaatverwijdend werkt, dipeptiden afsplitsen.

Doel van de test

Het bepalen van ACE wordt met name gebruikt om aanwijzingen voor de auto-immuunziekte sarcoïdose te vinden. Een verhoogde aanwezigheid van de stof ACE in het bloed komt bij ongeveer 60% van de patiënten met sarcoïdose voor. Het extra ACE is afkomstig uit de granulomen. Het enzym kan ook bij enkele andere aandoeningen verhoogd zijn. Andere aandoeningen die een hogere ACE waarde kunnen veroorzaken omvatten:

  • Primaire biliaire cirrose
  • Alcoholische leverziekte
  • Hyperparathyroïdie
  • Hyperthyreoïdie
  • Suikerziekte
  • Multipel myeloom
  • Amyloïdose
  • Ziekte van Gaucher
  • Lepra

Interpretatie

Bij granulomen, kleine bulten onder de huid of bij een aanhoudende hoest kan er aan de aandoening sarcoïdose worden gedacht. Bij sarcoïdose is het angiotensine converting enzyme in het bloed verhoogd. Er zijn echter meer testen nodig om deze diagnose definitief te kunnen stellen. Vaak zal de dokter ook een longfunctieonderzoek en een lysozymtest aanvragen. Verhoogde ACE waarden kunnen ook voorkomen bij een verhoogde schildklierwerking, suikerziekte en alcoholisme (zie hierboven). Bij mensen met een hoge bloeddruk worden soms medicijnen voorgeschreven die de bloeddruk verlagen. Één van de middelen die daar vaak voor wordt gebruikt, is een zogenaamde ace-remmer. Dit is een medicijn dat de werking van het enzym remt. Hierdoor zullen de bloedvaten iets verwijden en zal de bloeddruk iets dalen.

Verhoogde ACE-activiteit past bij granulomen van longendotheelcellen, deze komen voor bij de aandoening sarcoïdose.

Niet van toepassing

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

OnderzoekWaardeEenheid
ACE12-86U/L

Vrouwen

OnderzoekWaardeEenheid
ACE12-86U/L

Kinderen

OnderzoekWaardeEenheid

Zwangeren

OnderzoekWaardeEenheid

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen

Referenties

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment