Wat is PSA?

PSA staat voor prostaatspecifiek antigeen, een eiwit dat wordt gevormd in de prostaat. De functie van PSA is waarschijnlijk om het sperma vloeibaar te maken zodat zaadcellen zich makkelijk kunnen bewegen.

Doel

Er lekt altijd wat prostaatspecifiek antigeen in het bloed en dit kan worden gemeten. Wanneer men ouder wordt, neemt ook het PSA in het bloed toe. Dit is normaal en hier is geen duidelijke verklaring voor. Wanneer de prostaat groter wordt (benigne prostaathypertrofie) neemt de hoeveelheid ook toe. Het PSA wordt met name bepaald als screening voor prostaatkanker. Wanneer het prostaatweefsel uitbreidt – zoals bij een kwaadaardige wildgroei – zal ook het PSA in het bloed stijgen. Bij veel oudere mannen wordt het PSA gecontroleerd om te kijken of er aanwijzingen zijn voor prostaatkanker. Indien er al prostaatkanker is gediagnosticeerd, zal het PSA worden gecontroleerd om het beloop hiervan te vervolgen. Vaak groeien prostaattumoren erg langzaam en kan het lang duren voordat klachten of uitzaaiingen optreden. Prostaatspecifiek antigeen wordt alleen bepaald als screening, er kan geen diagnose mee gesteld worden. Een verhoogd PSA betekent niet altijd dat er sprake is van prostaatkanker. Andersom is bij prostaatkanker het PSA niet altijd verhoogd.

In Amerika wordt het screenen op prostaatkanker geadviseerd bij mannen ouder dan 50 jaar. Er is echter nog geen wetenschappelijk bewijs dat gestructureerd bevolkingsonderzoek naar prostaatspecifiek antigeen (PSA) invloed heeft op overlevingskansen, behandeling en kwaliteit van leven bij prostaatkanker.

Toepassing

Als screening op toename van prostaatweefsel, dit kan het geval zijn bij prostaatkanker of benigne prostaathypertrofie (BPH).

[fusion_testimonials design=”classic” backgroundcolor=”” textcolor=”” random=”” class=”” id=””][fusion_testimonial name=”Wist je dat…” avatar=”male” image=”” image_border_radius=”” company=”” link=”” target=”_self”][/fusion_testimonial][/fusion_testimonials]

Interpretatie

Het PSA wordt met name bepaald als screening voor prostaatkanker. Wanneer het prostaatweefsel uitbreidt – zoals bij een kwaadaardige wildgroei – zal ook het PSA in het bloed stijgen.

Niet van toepassing.

Normaalwaarden

Onderzoek Waarde Eenheid
< 40 jaar < 2,0 ng/ml
40 – 49 jaar < 2,5 ng/ml
50 – 59 jaar < 3,5 ng/ml
60 – 69 jaar < 4,5 ng/ml
> 70 jaar < 6,5 ng/ml
Onderzoek Waarde Eenheid
Onderzoek Waarde Eenheid
Onderzoek Waarde Eenheid
Onderzoek Waarde Eenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen