Bloedonderzoek

Bloedonderzoek heeft een belangrijke functie in het diagnostisch proces. Het wordt in de geneeskunde gebruikt om ziekten aan te tonen, meer of minder waarschijnlijk te maken, of uit te sluiten. Er zijn verschillende methode om bloed te verkrijgen. De meest gebruikte methode op dit moment is venapunctie, een alternatief is de vingerprik.

Klinische chemie

Een klinisch chemicus is een specialist in de laboratorium diagnostiek. Door het aantonen en meten van stoffen als zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten kunnen bepaalde aandoeningen worden aangetoond of uitgesloten. Ook kunnen er bij de klinische chemie testen worden verricht ter preventie van ziekte of om het beloop van een ziekte te kunnen voorspellen.

Hematologie

Hematologisch onderzoek bestaat uit al het onderzoek wat wordt verricht aan bloedcellen. Zo kunnen bijvoorbeeld het aantal rode of witte bloedcellen per ml geteld worden, dit gaat met automatische celtelapparatuur. Daarnaast vormt de bloedgroepenserologie tot het hematologisch onderzoek. Dit is met name van belang bij bloedtransfusies. Eveneens behoort het bloedstollingsonderzoek tot dit aandachtsgebied. In Nederland wordt de controle van bloedverdunners (orale antistolling) meestal door trombosediensten uitgevoerd. Deze diensten kunnen dan ook een onderdeel zijn van de klinisch-chemische laboratoria.

Endocrinologie

Het endocrinologisch onderzoek is het onderdeel van de klinische chemie dat zich richt op de hormoonhuishouding. De ontwikkelingen in de immunochemische analysetechnieken hebben het mogelijk gemaakt de relatief lage concentraties van de hormonen snel en nauwkeurig te meten. Daardoor is veel kennis toegevoegd aan de endocrinologie.

Immunologie

Tot het immunologisch onderzoek worden ondermeer gerekend de diagnostiek van allergieën en auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, en de kwantificering van eiwitten en immuunglobulinen, die betrokken zijn bij het afweersysteem. Bij de ontwikkeling van de immunologie bleek dat monoclonale antilichamen gebruikt kunnen worden bij vele laboratoriumonderzoeken, bijvoorbeeld om de aanwezigheid van eiwitten aan te tonen.

Serologie

Serologie is een bloedonderzoek waarbij naar antistoffen tegen bepaalde bacteriën of virussen wordt gekeken. Wanneer ons lichaam wordt blootgesteld aan bacteriën of virussen, gaat het immuunsysteem specifieke antilichamen maken om het indringende organisme te neutraliseren.