Glucose

Wat is glucose?

Het bloed glucose is de hoeveelheid suiker die op het moment van testen in het bloed is terug te vinden. Het wordt gebruikt om hyperglycemie en hypoglycemie (door mensen met suikerziekte vaak een hypo genoemd) aan te tonen. Hiermee wordt de ziekte diabetes aangetoond en wordt het beloop van diabetes patiënten gevolgd.

Doel van de test

Bloed glucose waarden kunnen op elk tijdstip worden gemeten. Soms is men geïnteresseerd in de bloedsuiker waarden na een maaltijd of juist tijdens het vasten. Dit wordt op het aanvraagformulier vaak vermeld. Bij het testen op diabetes worden soms ook metingen gedaan tijdens het vasten. Daarbij wordt dan op vaste tijdstippen een bekende hoeveelheid glucose gedronken om te controleren hoe het lichaam hierop reageert.

Interpretatie

De glucosemeting maakt meestal deel uit van een routinematig bloedonderzoek. Ook wordt de test nog al eens aangeboden bij gezondheidchecks. Een regelmatige controle op bloedglucose is vooral van belang voor mensen die een hoger risico lopen op suikerziekte bijvoorbeeld omdat zij familie hebben met suikerziekte, door ouderdom of door overgewicht. De diagnose diabetes mellitus (suikerziekte) kan gesteld worden wanneer een willekeurige plasmaglucosewaarde > 11 mmol/l wordt gevonden. Bij een nuchtere plasmaglucosewaarde ligt deze grens bij > 7 mmol/l. Vaak zal er een tweede bloedafname ter bevestiging volgen, waarbij ook andere testen uitgevoerd worden voor een risico-inschatting (bv. cholesterol).

Hoge waarden worden meestal veroorzaakt door suikerziekte, maar het kan ook komen door:

 • Acromegalie (overproductie van groeihormoon in de hypofyse)
 • Acute stress door verschillende oorzaken
 • Chronische nieruitval
 • Syndroom van Cushing (overproductie van cortisol in de bijnier)
 • Medicijnen, zoals: corticosteroïden, tricyclische antidepressiva, diuretica, epinefrine, oestrogenen (orale anticonceptiva en hormoonvervangers), lithium, phenytoïn, salicylaten
 • Zeer overmatig eten
 • Hyperthyroïdie (overactieve schildklier)
 • Kanker of ontsteking aan de alvleesklier

Lage glucose waarden (hypoglycemie) komen voor bij mensen met suikerziekte die teveel insuline gespoten hebben of te weinig gegeten hebben (bijvoorbeeld door ziekte). lage glucose kan ook voorkomen bij:

 • Alcohol misbruik
 • Medicijnen, zoals acetaminophen en anabole steroïden
 • Grote leverafwijkingen
 • Slecht functioneren van de epifyse
 • Slecht functioneren van de schildklier
 • Overdosis van insuline
 • Insulinomen (tumoren van de pancreas die insuline produceren)

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

OnderzoekWaardeEenheid
Glucose nuchter
Glucose niet nuchter
3,5 – 6,0
3,5 – 7,8
mmol/l
mmol/l

Vrouwen

OnderzoekWaardeEenheid
Glucose nuchter
Glucose niet nuchter
3,5 – 6,0
3,5 – 7,8
mmol/l
mmol/l

Kinderen

OnderzoekWaardeEenheid
0 – 1 maand nuchter
1 – 6 maanden nuchter
> 6 maanden nuchter
3,1 – 6,4
3,2 – 6,5
3,0 – 6,5
mmol/l
mmol/l
mmol/l

Zwangeren

OnderzoekWaardeEenheid
Glucose nuchter
Glucose niet nuchter
3,5 – 6,0
3,5 – 7,8
mmol/l
mmol/l

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden3,61 – 6,55mmol/l
Katten3,5 – 6,5mmol/l
Paarden3,5 – 5,9mmol/l
Konijnen6,00 – 8,88mmol/l

Referenties

Referentie

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment