Wat zijn trombocyten?

Trombocyten worden ook wel bloedplaatjes genoemd en zorgen voor de stolling van ons bloed. Als een bloedvatwand beschadigd raakt, gaan de bloedplaatjes op de beschadigde plek plakken. Ook kunnen de bloedplaatjes aan elkaar plakken, dit wordt aggregeren genoemd. Uiteindelijk ontstaat er dan een stolsel waardoor de vaatwand kan herstellen.

Doel

Ze worden gevormd uit stamcellen in het beenmerg, veel cellen uit ons bloed worden gemaakt in ons beenmerg.

Hematopoietische stamcellen -> progenitor cellen -> promegakaryocyten -> megakaryocyten -> trombocyten (bloedplaatjes)

Trombocytenaggregatieremmers

Dit zijn medicijnen die samenklonteren (aggregeren) van bloedplaatjes verminderen. Behalve dat dit het herstel bevordert van beschadigde bloedvaten kan het ook een probleem zijn te veel stolsels te vormen. Zo spelen de stolsels een rol bij hart en herseninfarcten. Trombocytenaggregatieremmers remmen de vorming van stolsels en kunnen daardoor beschermend werken voor hart en vaatziekten. Een bekende aggragatieremmer is Aspirine.

Toepassing

[fusion_testimonials design=”classic” backgroundcolor=”” textcolor=”” random=”” class=”” id=””][fusion_testimonial name=”Wist je dat…” avatar=”male” image=”” image_border_radius=”” company=”” link=”” target=”_self”][/fusion_testimonial][/fusion_testimonials]

Interpretatie

Te veel trombocyten

Een verhoging van trombocyten wordt een trombocytose genoemd. Door een teveel aan bloedplaatjes in het bloed kunnen er makkelijker stolsels ontstaan, dit wordt trombose genoemd.

Te weinig trombocyten

Een tekort aan trombocyten in het bloed wordt een trombocytopenie genoemd. Bij een tekort aan bloedplaatjes kunnen er gemakkelijker bloedingen ontstaan doordat beschadigingen van de vaatwand niet goed worden hersteld. Klachten bestaan dan ook met name uit veel blauwe plekken die makkelijk ontstaan. Bij een tekort aan trombocyten en risico op bloedingen, kan het soms nodig zijn om een bloedtransfusie te geven. Een tekort wordt dan aangevuld met de trombocyten van een donor.

Normaalwaarden

Onderzoek Waarde Eenheid
Trombocyten 150– – 400 × 103 per mm3
Onderzoek Waarde Eenheid
Trombocyten 150– – 400 × 103 per mm3
Onderzoek Waarde Eenheid
Trombocyten 150 – –400 × 103 per mm3
Onderzoek Waarde Eenheid
Trombocyten 150 – –400 × 103 per mm3
Onderzoek Waarde Eenheid
Trombocyten 150 – –400 × 103 per mm3