HbA1C

Wat is HbA1C?

Hb staat voor hemoglobine, een eiwit dat zuurstof bindt en in rode bloedcellen voorkomt. Als glucose uit het bloed aan hemoglobine bindt ontstaat HbA1C. Indien de glucoseconcentratie in het bloed hoger is zal er meer aan hemoglobine binden. Omdat de binding niet meer verbroken wordt zal het hemoglobinemolecuul totdat het wordt afgebroken na +/- 2 maanden het glucose bij zich dragen.

Doel van de test

Omdat het HbA1C een maat is voor de concentratie glucose over een langere periode (2-3 maanden) kan het iets vertellen over de langere termijn van bloedglucosewaarden. Dit is relevante informatie voor diabetespatiënten omdat op deze manier beter inzicht ontstaat over de gemiddelde glucosespiegel. Hoe korter een hyperglykemie bestaat hoe minder glucose aan het Hb kan binden.

Interpretatie

HbA1C wordt bepaald bij patiënten met diabetes om de glucosewaarde over een langere periode te kunnen volgen. Bij het direct meten van glucose treden gedurende de dag continu schommelingen op door bijvoorbeeld eten.

Als de HbA1c-waarde beneden de streefwaarde van 53 mmol/mol ligt, dan betekent dit dat de ziekte waarschijnlijk goed onder controle is. Bij de aanwezigheid van een abnormaal type hemoglobine, bijvoorbeeld een sikkelcelziekte, kan een te hoge of te lage HbA1c-waarde worden gemeten. Soms is een verlaagde HbA1c geen indicatie voor een goede glucosecontrole maar het gevolg van hemolyse (het kapot gaan van rode bloedcellen) of een ernstige bloeding.

Als de waarde boven de 53 mmol/mol stijgt, bestaat het risico dat de patiënt klachten krijgt als gevolg van een te hoge bloedsuikerspiegel. Het gaat bijvoorbeeld om afwijkingen aan de ogen en de nieren, beschadiging van de zenuwen en hart- en vaatproblemen. Soms is een te hoge HbA1c-waarde het gevolg van ijzergebrek. Een waarde boven de 75 mmol/mol, wordt beschouwd als sterk verhoogd.

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

OnderzoekWaardeEenheid
Volwassenen met diabetes
Geen diabetes
< 53
20-42
mmol/mol
mmol/mol

Vrouwen

OnderzoekWaardeEenheid
Volwassenen met diabetes
Geen diabetes
< 53
20-42
mmol/mol
mmol/mol

Kinderen

OnderzoekWaardeEenheid
Kinderen met diabetes
Geen diabetes
< 58
20-42
mmol/mol
mmol/mol

Zwangeren

OnderzoekWaardeEenheid

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen

Referenties

Referentie

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment