Wat is HbA1C?

Hb staat voor hemoglobine, een eiwit dat zuurstof bindt en in rode bloedcellen voorkomt. Als glucose uit het bloed aan hemoglobine bindt ontstaat HbA1C. Indien de glucoseconcentratie in het bloed hoger is zal er meer aan hemoglobine binden. Omdat de binding niet meer verbroken wordt zal het hemoglobinemolecuul totdat het wordt afgebroken na +/- 2 maanden het glucose bij zich dragen.

Doel

Omdat het HbA1C een maat is voor de concentratie glucose over een langere periode (2-3 maanden) kan het iets vertellen over de langere termijn van bloedglucosewaarden. Dit is relevante informatie voor diabetespatiënten omdat op deze manier beter inzicht ontstaat over de gemiddelde glucosespiegel. Hoe korter een hyperglykemie bestaat hoe minder glucose aan het Hb kan binden.

Toepassing

HbA1C wordt bepaald bij patiënten met diabetes om de glucosewaarde over een langere periode te kunnen volgen. Bij het direct meten van glucose treden gedurende de dag continu schommelingen op door bijvoorbeeld eten.

[fusion_testimonials design=”classic”][fusion_testimonial name=”Wist je dat…” avatar=”male” image=”” image_border_radius=”” company=”” link=”” target=”_self”][/fusion_testimonial][/fusion_testimonials]

Interpretatie

Normaalwaarden

Onderstaande waarden zijn streefwaarden en worden vaak in overleg met de behandelend arts bepaald.

Onderzoek Waarde Eenheid
Volwassenen met diabetes <53 mmol/mol
Geen diabetes 20-42 mmol/mol

Onderstaande waarden zijn streefwaarden en worden vaak in overleg met de behandelend arts bepaald.

Onderzoek Waarde Eenheid
Volwassenen met diabetes <53 mmol/mol
Geen diabetes 20-42 mmol/mol

Onderstaande waarden zijn streefwaarden en worden vaak in overleg met de behandelend arts bepaald.

Onderzoek Waarde Eenheid
Kinderen met diabetes <58 mmol/mol
Geen diabetes 20-42 mmol/mol
Onderzoek Waarde Eenheid
Onderzoek Waarde Eenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen