ANA

Wat zijn antinucleaire antistoffen ?

Antinucleaire antistoffen (ANA) zijn antistoffen gericht tegen onderdelen van de eigen celkern (nucleus) en worden ook wel antinucleaire factor (ANF) genoemd. In de normale situatie produceert het immuunsysteem antilichamen tegen vreemde eiwitten (antigenen), maar niet tegen menselijke eiwitten. In sommige situaties, zoals bij bepaalde auto-immuunziekte, worden antilichamen tegen menselijke eiwitten geproduceerd. Deze zijn dan vaak in een verhoogde hoeveelheid aanwezig. ANA wordt bepaald met indirecte fluorescentiemicroscopie. Epitheelcellen van een bepaalde cellijn in het lab worden blootgesteld aan het serum van de patiënt. Daarna worden er weer antistoffen bijgedaan die de antistoffen van de patient voorzien van een fluorescerend label. Hierdoor kunnen de antistoffen mooi gekleurd oplichten.

Doel van de test

Antinucleaire antistoffen kunnen worden gevonden in patienten met autoimmuniteit, kanker en infecties. De test wordt met name gebruikt voor de diagnose van bepaalde auto-immuunziekten, zoals: systemische lupus erythematodes (SLE), het syndroom van Sjögren, sclerodermie, gemengde bindweefselziekte (mixed connective tissue disease of MCTD), polymyositis, dermatomyositis, auto-immuun hepatitis en geneesmiddelgeïnduceerde lupus.

Interpretatie

Een normale titer is tot 1:40. Dit wil zeggen dat de antistoffen nog aantoonbaar zijn als het serum van de patiënt 40x verdund is. Vanaf een titer 1:160 wordt de test positief genoemd. Dit komt bij 5% van de mensen voor, zonder dat zij klachten hebben. Op oudere leeftijd kan het nog vaker voorkomen. Bij Systemische lupus erythematodes (SLE) komt een positieve ANA met een titer van >= 1:640 bij vrijwel alle patiënten voor. Er zijn echter ook andere auto-immuun aandoeningen waarbij de titer verhoogd kan zijn.

Aantoonbare antinucleaire antistoffen kunnen een aanwijzing zijn voor auto-immuunziekten.

Niet van toepassing

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

OnderzoekWaardeEenheid
Normaal
Positief
1:40
1:160

Vrouwen

OnderzoekWaardeEenheid
Normaal
Positief
1:40
1:160

Kinderen

OnderzoekWaardeEenheid

Zwangeren

OnderzoekWaardeEenheid

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen

Referenties

Referentie

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment