Wat is aptt?

APTT staat voor geactiveerde partiële tromboplastinetijd, het is een diagnostische test die wordt uitgevoerd om na te gaan of de bloedstolling goed functioneert. Naast het detecteren van afwijkingen in de bloedstolling kan de partiële tromboplastinetijd ook worden gebruikt om het effect van behandeling met heparine te testen. De partiële tromboplastinetijd (PTT) meet de totale snelheid waarmee een bloedstolsel ontstaat door twee biochemische reacties bekend als de "intrinsieke" route. De partiële tromboplastinetijd wordt gebruikt in combinatie met een andere maat voor hoe snel bloedstolling plaatsvindt genaamd de protrombinetijd (PT). De protrombinetijd meet de snelheid van stolling via de extrinsieke route (ook bekend als de weefselfactor pathway).

Doel

APTT is een test die wordt uitgevoerd om na te gaan of de bloedstolling goed unctioneert. Naast de APTT worden protrombinetijd, alanineaminotransferase (ALAT), het aantal trombocyten en de hoeveelheid fibrinogeen gebruikt om de oorzaak van een bloedstollingsprobleem te verklaren.

Interpretatie

Een verlengde APTT kan wijzen op een tekort aan de stollingsfactor VIII, IX, XI en/of XII. Klinisch kan dit leiden tot gewrichtsbloedingen, neusbloedingen en blauwe plekken. De APTT kan ook kunstmatig verlengd worden, door de toediening van heparine of door de aanwezigheid van antistoffen gericht tegen fosfolipiden. In dit laatste geval is er geen bloedingsneiging maar juist een verhoogde stolneiging en berust het fenomeen van een verlengde APTT op een verstoring van het antilichaam met de test en niet op een tekort aan stollingsfactoren in het bloed van de patiënt.
Een verlengde APTT kan wijzen op een tekort aan stollingsfactoren VIII, IX, XI en/of XII, het gebruik van heparine, en de aanwezigheid van antifosfolipide antistoffen.
Niet van toepassing.
[fusion_testimonials design=”classic” backgroundcolor=”” textcolor=”” random=”” class=”” id=””][fusion_testimonial name=”Wist je dat…” avatar=”male” image=”” image_border_radius=”” company=”” link=”” target=”_self”]Voor laboratoriumonderzoek kan EDTA of citraat aan bloedbuisje worden toegevoegd. Hierdoor wordt het calcium wegvangen en kan het bloed niet stollen. Dit is handig als het nog geanaliseerd moet worden op het laboratorium.[/fusion_testimonial][/fusion_testimonials]

Normaalwaarden