INR

Wat is INR?

INR staat voor International Normalized Ratio, een internationale standaard waarmee de bloedstolling vergeleken kan worden. De normale stollingssnelheid van het bloed is op een waarde van 1 vastgesteld.

Doel van de test

Voor verschillende aandoeningen kan het belangrijk zijn dat het bloed minder snel stolt. Bijvoorbeeld als patienten kunsthartkleppen hebben. Er kunnen dan gemakkelijk stolsels van bloed op de hartkleppen ontstaan. Door het bloed dunner te houden, is de kans op zo een stolsel kleiner. Een andere reden voor antistolling kunnen bijvoorbeeld hartkloppingen (atriumfibrilleren) zijn. Doordat het bloed dan niet goed door het hart heen gepompt wordt, is er ook een risico op stolselvorming. Patienten die een hoger risico hebben op de vorming van bloedpropjes en stolsels worden dan met bloedverdunners behandeld.

Interpretatie

Er zijn verschillende soorten bloedverdunners. Een hele bekende is aspirine, deze zorgt echter niet voor een hogere INR, de snelheid waarmee bloed stolt blijft bij aspirine vrijwel normaal. Coumarine zorgt er wel voor dat het bloed er langer over doet om te stollen. Deze medicijnen moeten altijd zorgvuldig worden gedoseerd omdat men ook niet te ‘dun’ bloed wil hebben. In Nederland worden patienten met bloedverdunners vaak gecontroleerd door de trombosedienst. Deze meet de INR en spreekt op basis van de hoogte van de INR de dosering van de medicijnen af.

Het is moeilijk de INR precies op één waarde vast te houden, meestal schommelt deze een beetje en daarom wordt er vaak over een streefwaarde gesproken.

Als het bloed te dun is heeft men een hoog risico op bloedingen en dat kan ook gevaarlijk zijn. Vooral bij patiënten die vaak vallen, bijvoorbeeld oudere mensen die slecht ter been zijn, moet dit risico zorgvuldig worden afgewogen.

Niet van toepassing

Normaalwaarden

DE HIERONDER GENOEMDE REFERENTIEWAARDEN ZIJN SLECHTS EEN INDICATIE!

Mannen

Onderzoek
Normaal gesproken, zonder antistolling, is de INR 1.0

Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor men de antistolling medicijnen gebruikt wordt gestreefd naar een INR tussen de 2.0 en de 4.0. Dit gaat altijd in overleg met uw arts en de trombosedienst.

Vrouwen

Onderzoek
Normaal gesproken, zonder antistolling, is de INR 1.0

Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor men de antistolling medicijnen gebruikt wordt gestreefd naar een INR tussen de 2.0 en de 4.0. Dit gaat altijd in overleg met uw arts en de trombosedienst.

Kinderen

Onderzoek
Normaal gesproken, zonder antistolling, is de INR 1.0

Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor men de antistolling medicijnen gebruikt wordt gestreefd naar een INR tussen de 2.0 en de 4.0. Dit gaat altijd in overleg met uw arts en de trombosedienst.

Zwangeren

Onderzoek
Normaal gesproken, zonder antistolling, is de INR 1.0

Afhankelijk van het soort aandoening waarvoor men de antistolling medicijnen gebruikt wordt gestreefd naar een INR tussen de 2.0 en de 4.0. Dit gaat altijd in overleg met uw arts en de trombosedienst.

Dieren

OnderzoekWaardeEenheid
Honden
Katten
Paarden
Konijnen

Referenties

Referentie

Rapporteer een fout

Geef een tip of compliment