Wat is een Citrobacter freundii?

Citrobacter freundii is een Gram negatieve staaf uit de familie Enterobacteriaceae. De naam kan worden afgekort tot C. freundii. Het is een bacterie die in de darm van mensen voorkomt. In de darm is de bacterie niet pathogeen, dat wil zeggen dat je er niet ziek van wordt. De Citrobacter hoort in de darm als normale flora. Soms kan de bacterie een infectie veroorzaken, bijvoorbeeld een urineweginfectie. De meeste Citrobacters zijn goed te behandelen met antibiotica, echter sommige kunnen resistent geworden zijn. Door bijvoorbeeld een extended spectrum beta-lactamase (ESBL) bij zich te dragen, dit is een enzym dat antibiotica kan afbreken. Als ze heel resistent zijn hebben ze een carbapemenase bij zich, dit is een enzym dat behalve penicilline en cefalosporines, ook carbapenem antibiotica kan afbreken. Voorbeelden daarvan zijn New Delhi-metallo-bèta-lactamase (NDM) of oxacillinase (OXA-48). Deze bacterien zijn resistenter maar niet pathogener. Dat betekent dat de kans niet groter is op een infectie als de bacterie resistent is. Wel is de infectie moeilijker te behandelen als er een infectie ontstaat.

Taxonomie

Domein: Bacterie
Stam: Proteobacteria
Klasse: Gamma Proteobacteria
Orde: Enterobacteriales
Familie: Enterobacteriaceae

Ontdekking

Geen informatie

Infectie

Geen informatie

Diagnostiek

C. freundii groeit optimaal bij een temperatuur van 37°C (98.6 °F). De bacterie groeit over het algemeen goed op de meeste voedingsbodems. Na 24 uur is er vaak al voldoende groei om een betrouwbare identificatie te doen.

Onder de microscoop

Eigenschappen

Gram: Negatief
Vorm: staaf
Ligging:
Respiratie:
Oxidase:
Catalase: Positief
Gram negatieve staaf