Leukocyten

Wat bekeken leukocyten in urine?

Leukocyten zijn witte bloedcellen, deze horen normaal gesproken niet in urine thuis. Als er wel witte bloedcellen in de urine zitten, kan dat duiden op een blaasontsteking of urineweginfectie.

Urineweginfectie (UWI)

Urineweginfectie is de algemene term voor een ontsteking van de urinewegen, blaas (cystitis) of plasbuis (urethritis). Wanneer ook de nieren ontstoken raken spreekt men van een nierbekkenonsteking (pyelonefritis). Urine is normaal gesproken steriel maar soms kunnen er bacteriën groeien. De meeste urineweginfecties worden veroorzaakt door bacteriën die zijn binnengekomen via de opening van de plasbuis. Zij kleven aan de wanden van de urethra, vermenigvuldigen en verplaatsen zich van de urethra naar de blaas.

Symptomen urineweginfectie

De meeste urineweginfecties blijven in de lagere urinewegen (plasbuis of de blaas), waar ze symptomen zoals aandrang om te plassen en een branderig gevoel tijdens het plassen veroorzaken. De meeste van deze infecties worden beschouwd als ongecompliceerd en zijn gemakkelijk te behandelen. Als ze niet worden behandeld, kan de infectie zich naar boven verplaatsen via de urineleiders naar de nieren. Een nierinfectie is gevaarlijk en kan leiden tot blijvende schade aan de nieren. In sommige gevallen kan een urineweginfectie leiden tot een infectie van de bloedbaan (sepsis, bloedvergiftiging), dit kan levensbedreigend zijn.

Bacteriën

Hoewel veel verschillende bacteriën urineweginfecties kunnen veroorzaken, worden de meeste infecties veroorzaakt door Escherichia coli, een bacterie die in het maagdarmkanaal voorkomt en regelmatig is terug te vinden in onze ontlasting. Andere bacteriën die urineweginfecties kunnen veroorzaken zijn Proteus, Klebsiella, Enterococcus. Soms kan een UWI veroorzaakt worden door een gist, zoals Candida albicans. Ontsteking van de plasbuis (urethritis) is vaker het gevolg van een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) zoals chlamydia of gonorroe.

Urineproductie

De nieren filteren zouten en afvalstoffen uit het bloed en produceren urine om de afvalstoffen en het overtollig vocht uit het lichaam te zuiveren. Urine wordt geproduceerd in de nieren en loopt daarna via de urineleiders de blaas in. De blaas is een hol gespierd orgaan dat urine opslaat voor een korte periode. Als urine zich in de blaas verzameld zal deze oprekken, bij te veel rek voelt men aandrang om de urine te lozen.