Bloeddruk

Wat is bloeddruk?

De bloeddruk is de druk binnen de slagaders van het lichaam. Door het samentrekken van het hart wordt er bloed in de slagaders gepompt. Er zijn meerdere factoren van invloed op de druk.

  • De kracht van het samentrekken van het hart
  • De diameter van de slagaders waar het bloed doorheen moet
  • De hoeveelheid bloed
  • De hoeveelheid zout

Het lichaam kan de druk het meest gemakkelijk regelen door bloedvaten te verwijden of te vernauwen. Veel medicijnen voor bloeddrukregulatie zijn dan ook gebaseerd op het verwijden of vernauwen van bloedvaten.

Waarom

Een hoge bloeddruk (hypertensie) is een risico voor vaatlijden, mensen die lange tijd een hoge druk houden hebben een grotere kans op een beroerte of hartinfarct. Mensen met een lage druk (hypotensie) kunnen vaak flauwvallen. Sommige mensen hebben idiopathische of essentiële hypertensie, dit betekent dat ze uit zichzelf zonder dat er een onderliggende oorzaak voor wordt gevonden een hoge bloeddruk hebben.

Wanneer

Om het risico in te schatten op het krijgen van een beroerte of hartinfarct wordt vaak de bloeddruk gecontroleerd. Ook bij patiënten die al een hersen of hartinfarct hebben gehad wordt de druk vaak goed in de gaten gehouden. Bij mensen die vaak flauwvallen wordt gekeken of de bloeddruk niet te laag is.

Wist je dat…

Bij mensen die nerveus zijn voor de dokter vaker een hoge bloeddruk wordt gemeten. Dit kan een meting onbetrouwbaar maken en wordt wittejassenhypertensie of het wittejassensyndroom genoemd. Om zeker te zijn dat iemand langdurig een hypertensie heeft en niet alleen bij het bezoek aan de dokter, wordt vaak een 24-uursmeting afgesproken.

Normaalwaarden

120/80 mm Hg: optimale bloeddruk (voor volwassenen)
140/90 mm Hg: normale bloeddruk
160/95 mm Hg: hypertensie / hoge bloeddruk
90/60 mm Hg: hypotensie / lage bloeddruk
80/45 mm Hg: normale bloeddruk (gemiddeld bij kinderen)