Wat is de ademfrequentie?

Het aantal maal dat je in één minuut inademt is de ademfrequentie. Dit is het makkelijkst te beoordelen door te tellen hoe vaak iemands borst uitzet. Als dit lastig te zien is, bijvoorbeeld bij een ongeval, kun je ook de luchtstroom uit de mond of neus voelen door de rug van je hand in de buurt van de neus te houden (niet blokkeren).

Er zijn nog een aantal aspecten te meten aan de ademhaling zoals bijvoorbeeld hoe diep iemand inademt of hoe snel iemand uitblaast.

  • Eupnoe Normale ademhaling
  • Tachypnoe Snelle ademhaling
  • Bradypnoe Langzame ademhaling
  • Hyperpnoe Diepe ademhaling
  • Dyspnoe Kortademigheid
  • Apnoe Ademstilstand
  • Cheyne-Stokes Onregelmatige ademhaling met af en toe een ademstilstand
  • Kussmaul Diepe en snelle ademhaling

Wat is spirometrie?

Behalve de ademfrequentie kan er nog meer onderzoek naar de longen worden gedaan, een dergelijk onderzoek wordt ook wel spirometrie genoemd. Hierbij wordt onder andere de vitale capaciteit (VC) gemeten. Dit is het maximale volume uitgeademde lucht na een volledige en zo diep mogelijke inademing (inspiratie).

Normaalwaarden ademhaling

Onderzoek Waarde Eenheid
Volwassenen in rust 8 – 20 per minuut
Volwassenen tachypnoe > 20 per minuut
Volwassenen bradypnoe < 8 per minuut
Neonaten (0 – 1 jaar) 30 – 40 per minuut
Kinderen (1 – 3 jaar) 23 – 35 per minuut
Kinderen (3 – 6 jaar) 20 – 30 per minuut
Kinderen (6 – 12 jaar) 18 – 26 per minuut
Kinderen (12 – 17 jaar) 12-20 per minuut