Ziekenhuisbacterie

Wat is een ziekenhuisbacterie?

Bacteriën die resistent zijn voor verschillende soorten antibiotica leven vaak goed in ziekenhuizen. Het klinkt paradoxaal maar omdat patiënten veel antibiotica krijgen toegediend in ziekenhuizen gaan de gewone bacteriën allemaal dood. De resistente bacteriën blijven leven en kunnen daar flink groeien, er zijn immers geen concurrerende soorten. Hierdoor ontstaan er in de ziekenhuis omgeving bacterie soorten die daar extra goed gedijen.

Resistentie

Ziekenhuisbacteriën zijn over het algemeen zeer resistente bacteriën. Dit betekent niet dat je er automatisch ook heel ziek van wordt. Alleen als je er ziek van wordt is de infectie moeilijker te behandelen omdat de bacteriën resistent zijn voor de antibiotica. Veel ziekenhuisbacteriën, zoals bepaalde varianten van enterokokken of kliebsiella leven normaal gesproken ook in onze darmen. Als er heel resistente bacteriën in je darm wonen betekent dit dus niet dat je ook ziek bent (koorts hebt). Wel worden er in het ziekenhuis dan isolatiemaatregelen genomen. Vooral om andere patiënten die erg verzwakt zijn te beschermen. Ernstig zieke patiënten kunnen makkelijker geïnfecteerd raken, en zijn dan heel moeilijk te behandelen.

Ziekenhuisbacteriën

Bekende ziekenhuisbacteriën zijn onder andere:

  • MRSA – Methiciline Resistente Staphylococcus aureus
  • ESBL – Extended Spectrum Beta-lactamase producerende bacteriën
  • MRGNS – Multiresistente Gram Negatieve Staaf
  • VRE – Vancomycine Resistente Enterokokken
  • CRE – Carbapenem Resistente Enterobacteriacae
  • CPE – Carbapenemase Producerende Enterobacteriacae
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Acinetobacter

Ziekenhuisinfecties

Een ziekenhuis infectie, ook wel bekend als een nosocomiale infectie, is een infectie waarvan de ontwikkeling wordt bevorderd door een ziekenhuis, zoals een infectie die een patiënt tijdens een bezoek aan het ziekenhuis oploopt. Dergelijke infecties worden vaak verergerd door de verminderde weerstand van individuele patiënten. Nosocomiale infecties kunnen ernstige pneumoniën (longontsteking) en infecties van de urinewegen, bloed en andere delen van het lichaam veroorzaken. Vele types zijn moeilijk te behandelen met antibiotica omdat veel van de veroorzakende ziekenhuisbacteriën resistent geworden zijn voor antibiotica.

Infectiepreventie

De afdeling infectiepreventie is belast met het onderzoek naar ziekenhuisbacteriën.