Verschil tussen bacterie en virus

Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus?

Bacteriën zijn eencellige organismen die zelfstandig kunnen overleven. Ze kunnen gedood worden door verhitting zoals bij het koken van voedsel of chemisch door middel van antibiotica. Bacteriën hebben geen geslacht en reproduceren zich door simpelweg te delen in twee. Infecties die ze veroorzaken zijn bijvoorbeeld longontsteking, blaasontsteking en voedselvergiftiging zoals bij salmonella. Niet alle bacteriën zijn slecht – enkele vriendelijke types helpen ons juist met voedsel vertering en sommige beschermen ons zelfs tegen ziekte.

Virussen zijn geen cellen, ze kunnen niet overleven, in principe leven ze niet. Ze hebben altijd een andere cel nodig om zich te vermenigvuldigen. Een virus is een keten van DNA of RNA (erfelijk materiaal) en het gebruikt een levende cel als gastheer. Het DNA of RNA van de gastheercel vermenigvuldigd zich bij deling en het virus profiteert hiervan mee.

Als ik een bacterie op een oppervlakte achterlaat kan deze nog steeds zelfstandig vermenigvuldigen. Een virus dat op een deurknop achterblijft zal daar blijven zitten maar nooit vermenigvuldigen. Daarvoor moet het eerst weer in een gastheer terecht komen.

Antibiotica remmen de deling van cellen (bacteriën) maar zijn dan ook nutteloos tegen virussen. Antivirale geneesmiddelen kunnen het vermenigvuldigen van virussen in gastheercellen remmen.

Bacteriën

  • Leven
  • Kunnen zichzelf delen
  • Kunnen worden gedood met antibiotica
  • Kunnen zich vermenigvuldigen op een voedingsbodem

Virussen

  • Leven niet
  • Kunnen zichzelf alleen delen in een gastheer
  • Kunnen niet worden behandeld met antibiotica
  • Kunnen zich niet vermenigvuldigen op een voedingsbodem (zonder gastheer)