pH

Wat is de pH in een bloedgas? Zuur wordt gedefinieerd als een verbinding die een waterstof-ion of proton (H+) kan vrijgeven, terwijl een base (B-) H+ juist kan binden. Acidose (acidemie) wordt gedefinieerd als een aandoening met ophoping van zuren in het extracellulair volume (ECV). De pH gemeten in het arteriële bloed is dan kleiner … Lees meer

HCO3

Wat is HCO3 of bicarbonaat in een bloedgas? Bicarbonaat (HCO3-)is een negatief geladen molecuul dat de zuurgraad (pH) in het bloed in stand kan houden. Het volgende evenwicht in het bloed wordt gebufferd door bicarbonaat: CO2 + H2O H2CO3 HCO3– + H+ Zoals je in de formule hierboven kan zien is bicarbonaat een belangrijke vorm van CO2 in het lichaam. … Lees meer

Base excess | BE

Wat is een base excess (BE) bij een bloedgas? Base overmaat wordt gedefinieerd als de hoeveelheid sterk zuur dat moet worden toegevoegd aan elke liter volledig zuurstofrijk bloed om de pH weer naar 7,40 te krijgen, bij een temperatuur van 37 ° C en een pCO2 van 40 mmHg (5,3 kPa). Een base tekort (dat … Lees meer

pCO2

Wat is pCO2 in een bloedgas? De pCO2 is een bloedgas test dat de hoeveelheid kooldioxide opgelost in arterieel bloed meet. Als de pCO2 hoger is zal het bloed zuurder zijn. CO2 is een “vluchtig zuur” omdat het omkeerbaar kan combineren met H2O. Formule CO2 + H2O H+ + HCO3 Hypoventilatie en respiratoire acidose Hypoventilatie betekent dat de ademhaling trager/verlaagd is. Door hypoventilatie … Lees meer

pO2

Wat is pO2 in een bloedgas? Om te meten hoeveel zuurstof er in het bloed zit (bloedoxygenatie), kunnen er verschillende testen gedaan worden. Het opgeloste zuurstof in het bloed wordt de pO2 genoemd en wordt gemeten in mmHg. De andere maat is de zuurstofsaturatie (verzadiging), die de hoeveelheid zuurstof gebondenaan hemoglobine vertegenwoordigt. Zuurstofsaturatie wordt uitgedrukt als … Lees meer