Base excess | BE

Wat is een base excess (BE) bij een bloedgas?

Base overmaat wordt gedefinieerd als de hoeveelheid sterk zuur dat moet worden toegevoegd aan elke liter volledig zuurstofrijk bloed om de pH weer naar 7,40 te krijgen, bij een temperatuur van 37 ° C en een pCO2 van 40 mmHg (5,3 kPa). Een base tekort (dat wil zeggen, een negatieve base excess) kan overeenkomstig worden gedefinieerd in termen van de hoeveelheid van een sterke base die moet worden toegevoegd.

De term en het concept van base overschot werden voor het eerst geïntroduceerd door Poul Astrup en Ole Siggaard-Andersen in 1958.