pH

Wat is de pH in een bloedgas?

Zuur wordt gedefinieerd als een verbinding die een waterstof-ion of proton (H+) kan vrijgeven, terwijl een base (B-) H+ juist kan binden.

Acidose (acidemie) wordt gedefinieerd als een aandoening met ophoping van zuren in het extracellulair volume (ECV). De pH gemeten in het arteriële bloed is dan kleiner dan 7.35.

Alkalose (alkalaemia) wordt gedefinieerd als een aandoening met een opeenstapeling van base in het extracellulair volume (ECV). De pH van het  arteriële bloed is dan groter dan 7.45.

De actuele bicarbonaatconcentratie is de concentratie berekend uit PaCO2 en pH-metingen in het arterieel bloedmonster. De waarde kan worden afgelezen in een zuur-base grafiek met een bicarbonaat-as.

De zuur-base buffer capaciteit van een systeem wordt gedefinieerd als de hoeveelheid sterk zuur of base toegevoegd aan een liter (l) van het systeem (dat wil zeggen mmol per liter of mM) om de pH een eenheid te veranderen.

Een buffer is een overeenkomstig zuur-basepaar, als pH-stabilisator.

Respiratoire acidose

Respiratoire acidose is een acidose met een PaCO2 boven 6,4 kPa of 48 mmHg in rust

Respiratoire alcalose

Respiratoire alkalose is een alkalose met een PaCO2 onder 4,4 kPa of 33 mmHg in rust