pCO2

Wat is pCO2 in een bloedgas?

De pCO2 is een bloedgas test dat de hoeveelheid kooldioxide opgelost in arterieel bloed meet. Als de pCO2 hoger is zal het bloed zuurder zijn. CO2 is een “vluchtig zuur” omdat het omkeerbaar kan combineren met H2O.

Formule

CO2 + H2O H+ + HCO3

Hypoventilatie en respiratoire acidose

Hypoventilatie betekent dat de ademhaling trager/verlaagd is. Door hypoventilatie zullen de pCO2 waarden verhogen omdat er minder CO2 uit het bloed zal worden verwijderd door uitademen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een daling van de pH van het bloed (het bloed wordt zuurder). Dit fenomeen wordt in de geneeskunde een respiratoire acidose genoemd.

Hyperventilatie en respiratoire alkalose

Hyperventilatie verlaagt de pCO2 waarden doordat CO2 uit het bloed wordt verwijderd door het uit te ademen. Als er veel CO2 uit het bloed verdwijnt door uitademing zal de zuurgraad van het bloed afnemen en de pH in het bloed dus stijgen (het bloed wordt basisch). Dit fenomeen wordt een respiratoire alkalose genoemd.

Normaalwaarden

pCO2 >45 mmHg, pH pCO2 7.45 mogelijk respiratoire alkalose