Heparine

Heparine

Wat is heparine bloed?

Een heparinebuis is een bloedbuis met daarin lithium heparine. Dit type buis is te herkennen aan de groene dop. Deze bloedafnamebuizen worden gebruikt voor onderzoek naar de chemische samenstelling van bloed. De buizen worden gebruikt voor tests waarvoor plasma in plaats van serum gewenst is. Voor de meeste routinematige chemische testen maar ook geneesmiddelspiegels, uitgezonderd die van lithium, wordt bloed in een dergelijke buis afgenomen.

Let op dat bloed bestemd voor een lithiumbepaling niet in een lithium heparine buis mag worden afgenomen. De waarde kan dan kunstmatig hoog zijn door het lithium dat al in de buis zit. Deze bepaling kan worden afgenomen in een droge buis met een rode dop (stolbuis).

Hoe werkt heparine?

Heparine is een antistollingsmiddel, hierdoor blijft het bloed in het buisje vloeibaar en kunnen er makkelijker testen op gedaan worden. Heparine werkt voornamelijk doordat het antitrombine III bindt. Door deze binding wordt de vorming van fibrine uit fibrinogeen voorkomen. Zo kan er geen stolsel ontstaan.

Bloedonderzoeken in een heparine buis

 • 1,25 OH- Vitamine D3
 • Alanine
 • ALAT
 • Albumine plasma
 • Alcohol
 • Alfa-1- foetoproteïne
 • Alk. Fosfatase
 • Ammoniak
 • Amylase
 • Bicarbonaat
 • Bilirubine
 • CA 125
 • CA 15.3
 • Calcium
 • Chloride
 • Cholesterol
 • HDL
 • LDL
 • CK
 • Cortisol
 • CRP
 • Ferritine
 • Foliumzuur
 • Fosfaat
 • FSH
 • HCG
 • Homocysteïne
 • Ijzer
 • Kalium
 • Koper
 • Koper
 • Kreatinine
 • LD
 • LH
 • Magnesium
 • Natrium
 • Oestradiol
 • Phenylalanine
 • Progesteron
 • Prolactine
 • Schildklierfunctie
 • T3
 • T4
 • Transferrine
 • Triglyceride
 • Troponine
 • Ureum
 • Urinezuur
 • Vitamine B1
 • Vitamine B6
 • Vitamine B9
 • Vitamine C
 • Vitamine D
 • IJzer

Referenties
lithiumintoxicatie door verkeerde bloedafnamebuis