Citraat

Citraatbloed

Wat is citraatbloed?

Een citraatbuis is een bloedbuis met daarin citraat. Dit type buis is te herkennen aan de blauwe dop. Deze bloedafnamebuizen worden gebruikt voor onderzoek naar de bloedstolling. De verhouding bloed/antistolling is 9 op 1 bij een normaal hematocriet. Onmiddellijk na de bloedafname dienen het bloed en het anticoagulans te worden gemengd door de bloedtube 3 maal om te keren. Best worden er polypropyleen buizen gebruikt. De concentratie citraat in een bloedbuis is 0.100 of 0.109 mmol/l. Bij kant-en-klare citraatbuizen dient de buis tot het aangegeven volume te worden gevuld. De bloedcellen moeten binnen 30 minuten na afname worden gecentrifugeerd en het plasma dient te worden overgebracht in een nieuwe schone buis zonder citraat.

Wat is citraat?

Citraat is een zout of ester op basis van citroenzuur, een driewaardig zuur. De pH van een oplossing citroenzuur van 50 gram per liter bedraagt 1,8 (bij 20 °C). Een bekent preparaat wat gebruikt wordt als voedingssupplement is bijvoorbeeld magnesium citraat. Dit wordt gebruikt om extra magnesium op te nemen.

Hoe werkt citaat op de bloedstolling?

Citraat vangt het calcium weg dat normaal nodig is voor de bloedstolling. Door citraat in de buis te doen wordt de bloedstolling geremd, hierdoor kan het bloed in de buis niet stollen. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek op het laboratorium wordt er weer extra calcium aan de buis toegevoegd. Hierdoor kan het effect van citraat worden opgeheven en kan de stolling onderzocht worden. De meest voorkomende onderzoeken waarbij een citraatbuis gebruikt wordt zijn de stollingsparameters.

Bloedonderzoeken in een citraatbuis

 • Alfa-2- antiplasmine 
 • Anti Fosfolipiden
 • Antitrombine 
 • D-dimeren 
 • Factor II albumine
 • Factor V albumine
 • Factor VII albumine
 • Factor VIII albumine
 • Factor VIII antigeen
 • Factor IX albumine
 • Factor X albumine
 • Factor XII albumine
 • Factor XIII albumine
 • Fibrinogeen
 • Glutathion- reductase
 • Lupus anticoagulans
 • Plasminogeen
 • PT screen
 • PT-INR
 • Pyruvaatkinase
 • Von Willebrand factor