Citraat

Wat is citraatbloed?

Een citraatbuis is een bloedbuis met daarin citraat. Deze bloedafnamebuizen worden gebruikt voor onderzoek naar de bloedstolling. De verhouding bloed/antistolling is 9 op 1 bij een normaal hematocriet. Onmiddellijk na de bloedafname dienen het bloed en het anticoagulans te worden gemengd door de bloedtube 3 maal om te keren. Best worden er polypropyleen buizen gebruikt. Concentratie citraat is 0.100 of 0.109 mmol/l