Normaalwaarden

Berekeningen en uitleg over labuitslagen

Bloedonderzoek moet altijd worden geïnterpreteerd met behulp van de referentiewaarden van het laboratorium dat de test uitgevoerd. Bij de interpretatie van een test moet rekening worden gehouden met de testeigenschappen, de sensitiviteit en de specificiteit. Alle berekeningen die hier worden aangeboden moeten worden geconfirmeerd voor gebruik.

Hoe komen de normaalwaarden van medisch laboratorium onderzoek tot stand?

Zoals iedereen er van buiten anders uit ziet, zo zit iedereen ook van binnen anders in elkaar. In andere woorden, de één is geboren met blauwe ogen de ander met een gemiddeld hoger kreatinine. Enige variatie tussen individuen is dus aangeboren en normaal. Daarnaast zijn er een aantal andere factoren van invloed op de normaalwaarden. Mannen hebben over het algemeen een hoger kreatine dan vrouwen. Kinderen hebben weer andere waarden dan oudere. Een zwangerschap op zichzelf is geen ziekte, toch kunnen de labwaarden tijdens een zwangerschap flink veranderen.