Glucose

Liquor glucose

In de liquor wordt vaak de hoeveelheid glucose (suiker) bepaald. Een verhoogd of verlaagd glucose kan een aanwijzing zijn voor ziekte. Het is belangrijk om de glucosewaarde in het hersenvocht te vergelijken met de waarde in het bloed. Als de suikerwaarde in het bloed heel hoog is, zoals bijvoorbeeld bij diabetes patiënten, zal het in de liquor ook verhoogd zijn. Daarom wordt er behalve hersenvocht ook vaak een buisje bloed geprikt. Naast glucose wordt er ook vaak de hoeveelheid eiwit en het celgetal (het aantal leukocyten) gemeten.

Glucose bloed-liquor ratio

Deze test meet de hoeveelheid suiker in de liquor. Een ratio is een verhouding, het gaat hier om de verhouding tussen de waarde in het bloed en in de liquor. Er zijn geen echte normaalwaarden voor suiker in hersenvocht, het gaat om een verhouding. Het moet vergeleken worden met het glucoseniveau in een bloedmonster dat binnen 4 uur voor of na de lumbaal punctie is afgenomen. Bij gezonde volwassenen is de verhouding glucose in liquor ongeveer tweederde van de hoeveelheid glucose in het bloedmonster.

Verlaagd glucose

Sommige aandoeningen verlagen de liquor suikerspiegels. Vooral bacteriële infecties en tumoren zijn een veel voorkomende oorzaak van lage suikerwaarden. Cellen die normaal niet in het hersenvocht voorkomen zoals bacteriën of tumorcellen verbruiken dan extra suiker waardoor de meetwaarden lager worden. Dit kan leiden tot een lagere suikerspiegel. Verlaagd glucose wordt gezien bij de volgende aandoeningen:

  • bacteriële infectie
  • schimmelinfectie
  • ontsteking van het centrale zenuwstelsel
  • tumor
  • subarachnoïdale bloeding (bloeding in de ruimte tussen de hersenen en de dunne weefsel dat bedekt)
  • hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel)

Er is geen bekende ziekte of aandoening die het suiker verhoogd. Het kan wel verhoogd zijn als het suiker in het bloed verhoogd is zoals bij diabetes patiënten.

Normaalwaarden

Glucose in liquor 40 – 85 mg/dL
ca. 2/3 van de bloedwaarde