Sensitiviteit en Specificiteit – Online calculator

Sensitiviteit en specificiteit zijn statistische maten die prestaties van een laboratorium test uitdrukken.

Sensitiviteit

Sensitiviteit meet het aantal van de werkelijk positieven die correct worden geïdentificeerd als zodanig (bijvoorbeeld het percentage van zieke mensen die door de test correct worden geïdentificeerd als het hebben van de aandoening).

Specificiteit

Specificiteit meet het aantal van de werkelijk negatieven die correct worden geïdentificeerd als zodanig (bijvoorbeeld het percentage van gezonde mensen die door de test correct worden geïdentificeerd als het niet hebben van de aandoening).

De gouden standaard

Een perfecte voorspeller zou worden omschreven als 100% gevoelig is (dwz het voorspellen van alle mensen van de zieke groep als ziek) en 100% specifiek (niemand van de gezonde groep als ziek)

Bereken hier de sensitiviteit en specificiteit online

[fc id=’8′][/fc]