Wat is serologie?

Serologie is een bloedonderzoek waarbij naar antistoffen tegen bepaalde bacteriën of virussen wordt gekeken. Wanneer ons lichaam wordt blootgesteld aan bacteriën of virussen, gaat het immuunsysteem specifieke antilichamen maken om het indringende organisme te neutraliseren.

De antistoffen (antilichaam titer) in het bloed helpen om te bepalen of een infectie heeft plaatsgevonden. Dit kan kort geleden of vele jaren eerder hebben plaatsgevonden.

Er kunnen in het bloed verschillende antistoffen tegen ziekteverwekkers zoals HIV en Hepatitis B worden gevonden. Het is van belang te realiseren dat men alleen de antistoffen aantoont, niet het virus zelf. Bij een vaccinatie ontstaan er ook antistoffen maar dan is er helemaal geen sprake van een infectie geweest.