Wat is een parasiet?

Een parasiet is een organisme dat leeft in een ander organisme, dat de gastheer wordt genoemd. Het is afhankelijk van de gastheer om te kunnen overleven – het moet in de gastheer leven, groeien en vermenigvuldigen. Een parasiet kan zich niet zonder gastheer vermenigvuldigen. Over het algemeen zal het de gastheer niet doden omdat hij zichzelf daarmee ook om zeep helpt. Het woord “parasiet” komt van het Griekse “parasitos”, para betekent “naast”, en sitos betekenend “eten”.

Parasitisme

Parasitisme is een niet-wederzijdse relatie tussen organismen van verschillende soorten waar het ene organisme, de parasiet, voordelen ten koste van de andere, de gastheer, geniet. Er worden verschillende groepen onderscheiden:

  • Protozoa –  ééncellige organisme. Bijvoorbeeld Plasmodium dat malaria veroorzaakt.
  • Nematode – ronde wormachtige parasieten. Zoals bijvoorbeeld lintworm.
  • Cestode – platte wormachtige parasieten.
  • Trematode
  • Geleedpotige – insecten en spinnen zoals muggen.

Ectoparasiet

Deze soort leeft op het oppervlak van de gastheer, voorbeelden zijn mijten en luizen.

Endoparasiet

Deze soort leeft in de gastheer, bijvoorbeeld een lintworm.

Intracellulair

Deze soort leeft in cellen van de gastheer.

Vector

Sommige soorten hebben behoudens een cyclus in de mens ook nog een andere gastheer in hun levenscyclus, bijvoorbeeld de mug. De mug die malaria van de ene mens op de andere mens overbrengt wordt dan de vector genoemd. De veroorzaker van malaria, Plasmodium falciparum, heeft dan ook een cyclus in de mens en in de mug.

Bekende soorten zijn:

Plasmodium falciparum, de veroorzaker van malaria
Lintworm, veroorzaakt darmklachten
Luizen, veroorzaken jeuk