Disclaimer

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het gebruik van de informatie op deze website is voor rekening en risico van de gebruiker. LabDx B.V. en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaarden LabDx B.V. en haar medewerkers geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Labuitslag.nl via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van derden. LabDx B.V. en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website en/of informatie welke via een doorlink wordt bezocht. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LabDx B.V.