Citraat

Wat is citraatbloed? Een citraatbuis is een bloedbuis met daarin citraat. Dit type buis is te herkennen aan de blauwe dop. Deze bloedafnamebuizen worden gebruikt voor onderzoek naar de bloedstolling. De verhouding bloed/antistolling is 9 op 1 bij een normaal hematocriet. Onmiddellijk na de bloedafname dienen het bloed en het anticoagulans te worden gemengd door … Lees meer

EDTA

Wat is EDTA-bloed? EDTA staat voor ethyleendiaminetetra-azijnzuur en is een ontstollingsmiddel in bloedafnamebuizen: het vrije calcium in het plasma wordt door EDTA gebonden. Calcium is noodzakelijk voor de bloedstolling, als het calcium uit het bloed wordt opgenomen door EDTA zal het de stolling remmen. Hierdoor blijft het bloed vloeibaar en kan het gebruikt worden voor analyse. … Lees meer

Heparine

Wat is heparine bloed? Een heparinebuis is een bloedbuis met daarin lithium heparine. Dit type buis is te herkennen aan de groene dop. Deze bloedafnamebuizen worden gebruikt voor onderzoek naar de chemische samenstelling van bloed. De buizen worden gebruikt voor tests waarvoor plasma in plaats van serum gewenst is. Voor de meeste routinematige chemische testen … Lees meer

Serum

Serumbuis of stolbuis Een serumbuis, stolbuis of gelbuis is een bloedbuis waarbij de cellen worden gescheiden van de rest van het vocht in het bloed. Door middel van centrifuge wordt het samen geklonterde en gestolde bloed verwijderd van de rest van het materiaal. Er blijft dan serum over. Hier kunnen met name antistoftesten op worden uitgevoerd.

Astrup

Wat is een astrup? Astrup is een analyse van het slagaderlijke bloed, het wordt geprikt uit een slagader (arterie). Het wordt met name gebruikt om de zuurgraad van het bloed te controleren, ook wordt er de hoeveelheid en verhouding van zuurstof en koolstofdioxide mee gemeten.