Citraat

Wat is citraatbloed? Een citraatbuis is een bloedbuis met daarin citraat. Deze bloedafnamebuizen worden gebruikt voor onderzoek naar de bloedstolling. De verhouding bloed/antistolling is 9 op 1 bij een normaal hematocriet. Onmiddellijk na de bloedafname dienen het bloed en het anticoagulans te worden gemengd door de bloedtube 3 maal om te keren. Best worden er … Lees meer

EDTA

Wat is EDTA-bloed? EDTA staat voor ethyleendiaminetetra-azijnzuur en is een ontstollingsmiddel in bloedafnamebuizen: het vrije calcium in het plasma wordt door EDTA gebonden. Calcium is noodzakelijk voor de bloedstolling, als het calcium uit het bloed wordt opgenomen door EDTA zal het de stolling remmen. Hierdoor blijft het bloed vloeibaar en kan het gebruikt worden voor analyse. … Lees meer

Heparine

Lithium heparine Heparine is een antistollingsmiddel, hierdoor blijft het bloed in het buisje vloeibaar en kunnen er makkelijker testen op gedaan worden. Heparine werkt voornamelijk doordat het antitrombine III bindt. Door deze binding wordt de vorming van fibrine uit fibrinogeen voorkomen. Zo kan er geen stolsel ontstaan.

Serum

Serumbuis of stolbuis Een serumbuis, stolbuis of gelbuis is een bloedbuis waarbij de cellen worden gescheiden van de rest van het vocht in het bloed. Door middel van centrifuge wordt het samen geklonterde en gestolde bloed verwijderd van de rest van het materiaal. Er blijft dan serum over. Hier kunnen met name antistoftesten op worden uitgevoerd.

Astrup

Wat is een astrup? Astrup is een analyse van het slagaderlijke bloed, het wordt geprikt uit een slagader (arterie). Het wordt met name gebruikt om de zuurgraad van het bloed te controleren, ook wordt er de hoeveelheid en verhouding van zuurstof en koolstofdioxide mee gemeten.