Bloedbuis kleuren

Monsters voor laboratoriumonderzoek moeten op de juiste manier worden afgenomen. Het hele proces is van invloed op het resultaat van de test, denk daarbij aan het tijdstip van afname, transport, opslag en verwerking.

Specifieke test eigenschappen (soort materiaal, volume en temperatuur) en klinische gegevens worden samen met het monster aangeleverd bij het laboratorium. Het is voor het laboratorium van belang om ook altijd een afname datum en tijdstip bij het materiaal te vermelden, hierdoor kunnen verschillende monsters met elkaar worden vergeleken. Bij onzekerheid over de hoeveelheid afgenomen materiaal is het raadzaam altijd even bij het laboratorium te informeren, soms zijn er met wat aanpassingen meer dingen mogelijk, denk bijvoorbeeld aan het verdunnen om toch tot een voldoende volume te komen. Hierdoor gaat echter wel de sensitiviteit van de test achteruit.

Groene dop

Paarse dop

EDTA

Grijze dop

Blauwe dop

Citraat

Gele dop